Účtování nákladů souvisejících s pořádáním příměstského tábora

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace, školská právnická osoba, a o letních prázdninách jsme pořádali příměstský tábor, vedle činnosti hlídání v mateřské škole. Mohu účtovat náklady na tábor s analytickým účtem k tomu vybraným a rozlišit např. zakázkou ? 

Odpověď