Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

Plné znění otázky

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 16, 48. 1. a) zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění