Účetnictví ve škole

Plné znění otázky

•Mají příspěvkové organizace (ZŠ) povinnost vkládat do OR účetní závěrky? (já jsem přesvědčen, že ANO)

•Platí na příspěvkové organizace (ZŠ) zákon o rozpočtové odpovědnosti v tom smyslu, že se musí řídit strukturou svého rozpočtu, nebo mají volnost hospodařit se svěřeným obnosem na rok dle „libosti“ tak, aby jej pouze nepřekročili?

•Naše ZŠ má povinnost vést podvojné účetnictví. Může to vůbec účetní dělat tak, že doručenou fakturu odloží a zaúčtuje její úhradu až ve chvíli, kdy je den splatnosti? Nevede knihu faktur přijatých. 

Odpověď