Příplatek za vedení

Plné znění otázky

Je možno zařadit ředitele základní školy do 4. stupně řízení, když řídí 4 vedoucí učitelky v mateřské škole, vedoucího školní jídelny, 2 zástupce na II. stupni, 1 zástupce na I. stupni, 1 vedoucího technika a 1 zaměstnance oprávněného řídit práci jiných zaměstnanců?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 11, 124, 302 zákona 262/2006 Sb. zákoník práce