Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Plné znění otázky

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou Střední odbornou školu obor sociální péče a Vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého odečtu. Je tento postup správný? Jaký studijní obor by měla pracovnice vystudovat, aby byla kvalifikovaná jako učitelka v MŠ?

Odpověď