Ochrana osobních údajů

Plné znění otázky

Jsem školní psycholog a obrátila se na mě matka žákyně školy. Mám od ní jakožto zákonného zástupce podepsaný informovaný souhlas s poskytnutím psychologické poradenské služby mojí osobou žákyni. Dále mám podepsaný souhlas následujícího znění: "Já, JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, nar. DD. MM. RRRR, souhlasím, aby docházelo k vzájemnému sdílení informací o mé dceři, JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKYNĚ, nar. DD. MM. RRRR, mezi školou a odbornými pracovišti, které mají moji dceru ve své péči." Souhlas je na hlavičkovém papíře školy, obsahuje místo a datum podpisu a podpis zákonného zástupce. Obrátil jsem se na ŠPZ s žádostí o poskytnutí informací k žákyni a přiložil jsem zákonným zástupcem podepsaný souhlas. Ředitelka ŠPZ mi odpověděla, že školám ŠPZ poskytuje pouze doporučení a ostatní informace poskytuje jen zákon. zástupcům. Je odpověď ŠPZ v pořádku nebo mělo ŠPZ poskytnout součinnost a informace sdělit? Pokud by byl problém jen ve formální/procesní rovině (např. formulace souhlasu), pak prosím o informování o tom, jak by měl souhlas vypadat, aby byl v pořádku a sdílení informací mezi školou a ŠPZ bylo možné.

Odpověď

Související dokumenty