Nárok na odstupné při souběhu pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele

Plné znění otázky

Vysokoškolský učitel má uzavřenou pracovní smlouvu na 2 katedrách u každé na 0,5 úvazku. Na jedné katedře je s ním rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Má nárok na odstupné z tohoto poměru, když má u stejného zaměstnavatele ještě jeden pracovní poměr?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 68 zákona 262/2006 Sb. zákoník práce