ONIV školství - pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku

Plné znění otázky

Je možné hradit ve školství z ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) pořízení drobného dlouhodobého majetku ve škole, např. lavice?

Odpověď