Školní kroužek - kvalifikační předpoklady vedoucího

Plné znění otázky

Jak správně legislativně ošetřit organizacit školní kroužek, konkrétně badatelský kroužek v základní škole? Jaké musí mít vedoucí kroužku kvalifikační předpoklady? Pokud nemá vedoucí kroužku splněn kurz pedagogického minima, může kroužek zaštítit tzv. garant? Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec.

Odpověď