Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku

Plné znění otázky

Je možné, aby žákyně septimy osmiletého gymnázia „přeskočila7 v polovině listopadu tento ročník a pokračovala studiem v oktávě a směřovala k maturitě? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odpověď