Smlouva

Plné znění otázky

V měsíci květnu 2022 podepsal ředitel školy pracovní smlouvu s novou paní učitelkou s tím, že pracovní smlouva je platná dnem podpisu, avšak pracovní poměr vznikne zaměstnanci 1. 8. 2022 za podmínky, že mj. také doručí výsledek vstupní zdravotní prohlídky. Termín byl dohodnut zaměstnavatelem u zdravotního zařízení na 27. 7. 2022. Ale dne 26. 7. 2022 zdravotnické středisko sdělilo, že závodní lékař má úraz a termín vstupní prohlídky posouvá na 18. 8. 2022. Je možno zaměstnanci, i když nemá k danému dni, tzn. 1. 8. 2022 (ne ze své viny), přidělit čerpání dovolené od 1. 8. 2022 do 18. 8. 2022 nebo se vše bude odvíjet až od 18. 8. 2022. To by pak znamenalo, že zaměstnanec nebude mít nárok na "finance" od 1. 8. do 18. 8. 2022.Osobně si myslím, že pracovat bez prohlídky nesmí, ale dovolená není práce???

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce