Příplatek za vedení

Plné znění otázky

Ráda bych vás požádala o radu v naší situaci, kdy nově od září nebudu moci mít zástupkyni se sníženou přímou činností a příslušných příplatkem za vedení. Uvažuji tedy, že bych v organizačním řádu na místo zástupkyně (nadřazena organizačně učitelkám) dala pozici učitelky pověřené zastupováním, případně vedoucí učitelku. Této bych pak dle odstavce 4 § 124 přiznala příplatek za vedení ve výši 5–15 %. Dotaz tedy zní – mohu takto postupovat? Mohu pozici zástupkyně nahradit vedoucí učitelkou (či pověřenou učitelkou) a přiznat jí příplatek za vedení? Samozřejmě nebude mít nárok na sníženou PPČ, bude mít plný rozsah jako ostatní učitelky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce