Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény

Publikováno: Autor/autoři: Martina Talichová

Včasné varování je základním prvkem ochrany obyvatelstva v ČR. V případě vzniku mimořádné události, která by mohla ohrozit život nebo zdraví člověka, zvířata, majetek nebo životní prostředí jsou obyvatelé varováni a informováni prostřednictvím sítě poplachových siréna místních informačních systémů, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků. Tento jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Legislativně je zakotven v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a dále je systém rozpracován ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro zobrazení pracovní situace je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.Diskuse - Počet příspěvků: 0

Kategorie pracovních situací