Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Pracovní situace

Dietní stravování

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Poskytování dietního stravování není povinností zařízení školního stravování, ale pouze možností. O tom, zda bude zařízení poskytovat dietní stravování, rozhoduje ředitel.

Dočasná pracovní neschopnost

Autor/autoři: autor neuveden

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. ...

Dohled a pracovní řád

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se vztahuje pouze na školy veřejné, nikoli na š...

Dohled v předškolním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Další konkretizaci obecných ustanovení o dohledu pro předškolní vzdělávání obsahuje § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Dohled v zájmovém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko v...

Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tom...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele