Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Výuka češtiny a žáci se SVP

Datum: Autor/autoři: Stanislav Štěpáník , Klára Eliášková Rubrika: Metodická činnost

Výuka mateřského jazyka a žáci se SVP, to je veliké téma současné oborové didaktiky češtiny i inkluzivní pedagogické praxe. Jucovičová, Žáčková a Sovová (2007) vymezují, v čem mají žáci se SVP (konkrétně se SPU, ve vztahu k výuce češtiny nejčastěji s dyslexií, dysgrafií a dysortografií) největší potíže: pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných a vůbec veškerá pravopisná témata (mj. psaní předpon s-, z-, vz-, zdvojených souhláskových skupin, psaní -ě/-je, ů/ú aj.), určování mluvnických kategorií podstatných jmen i sloves včetně příslušných vzorů a slovesných tříd, deklinace substantiv a adjektiv dle zadaných mluvnických kategorií, tvoření podmiňovacího způsobu dle zadaných kritérií, určování druhů vět a větných členů, slovotvorný a morfematický rozbor slov atd.

Pro zobrazení článku z archivu časopisu je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.Diskuse - Počet příspěvků: 0