Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Několik poznámek k podpoře vzdělávání nadaných

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI

Při sledování a hodnocení vzdělávání se Česká školní inspekce dlouhodobě zaměřuje také na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Z nejrůznějších šetření se ukazuje, že oblast podpory a vzdělávání nadaných žáků je ve školách stále spíše v počátečním stadiu a ve srovnání se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato oblast v praxi mnohem méně akcentována a mnohem méně podporována. A to jak na úrovni vlastní práce škol, tak i co se týče systémových opatření na centrální úrovni (i když tady je situace přece jen dnes lepší, než byla např. při novelizaci školského zákona k 1. 9. 2016). Důvodů je samozřejmě více, včetně řady objektivních překážek, i tak je ale namístě na tyto skutečnosti upozorňovat a společně přemýšlet nad tím, jak ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání nadaných a talentovaných žáků přispívat.

Pro zobrazení článku z archivu časopisu je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.Diskuse - Počet příspěvků: 0

Rubriky