Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny. Pro začleňování dětí do mateřských škol v ČR jsou důležité zejména informace týkající se očkování.

První kontakt se zdravotníkem probíhá přednostně v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), která vznikla ve všech krajských městech. Zde působí zdravotničtí pracovníci, případně členové Českého červeného kříže. Příchozí z Ukrajiny zde zároveň dostávají k vyplnění zdravotní dotazník, který následně předloží při zdravotní prohlídce. Doporučuje se jim, aby absolvovali prohlídku buď v ambulanci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, případně v centru primární péče v nemocnici.

Co se týká dětí, pediatr při první zdravotní prohlídce kontroluje očkovací průkaz. Pokud ho rodiče či doprovod nemají k dispozici, přistupuje se k dítěti jako k neočkovanému a očkování se u něho zahájí během této první zdravotní prohlídky. V některých případech je možné na přechodnou dobu vycházet z anamnestických údajů rodičů a očkování odložit o maximálně 4 týdny.

Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je lékařská prohlídka. Dítě nelze do školky přijmout bez očkování, výjimka se vztahuje pouze na předškoláky, pro které je docházka povinná.

(Pozn. : Mateřská škola sama očkování nekontroluje, rodič musí k žádosti o přijetí doložit potvrzení od dětského lékaře, který situaci posoudí a řídí se s pokyny MZdr.)

Pediatr se dále rodičů dotazuje na:

 • tuberkulózu u dítěte,
 • v případě pozitivní epidemiologické anamnézy nebo příznaků bude dítě vyšetřeno.

Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kontakt

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny je k dispozici infolinka Ministerstva zdravotnictví:

 • 226 201 221 (volba č. 8.).

Zdroj: https://www.edu.cz/zdravotni-pece-pro-uprchliky-z-ukrajiny/

 

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Nově příchozím občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území České republiky na základě speciálního dlouhodobého víza, o které lze požádat na některém z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) – podrobněji viz web Ministerstva vnitra. Okamžikem udělení takového víza se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPU na přepážce zdravotní pojišťovny.

Pokud osoba, které bylo přiznáno vízum, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. 

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak nemocnici státní. 

Zároveň upozorňujeme, že za léky mohou být v lékárnách vyžadovány doplatky, a zpoplatněno je také využití pohotovosti.

 

Seznam fakultních nemocnic

Poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR

 • Trvalý pobyt na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 • Zaměstnání na území ČR  – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 • Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.
 • Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.
 • Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.
 • Strpění pobytu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče.
 • Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.
 • Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.
 • Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.
 • Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.
 • Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.
 • Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/https://www.facebook.com/stredniclanek


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků