Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Výzva 57 je tady: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin.

Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas jejího podání na poště.

Důležité dokumenty pro žadatele:

  • Vyzva_c 57
  • Prirucka pro zadatele a prijemce_vyzvy_c57
  • Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 57 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde: Jak vyplnit webovou zadost 1.1 OP VK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva57

Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10 hod.

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: Vyberova rizeni_Benefit7_Postupy

Kontakty:
S dotazy týkajícími se vyplnění webové žádosti v aplikaci Benefit7 kontaktujte help_opvk@msmt.cz (help_opvk@msmt.cz).


Diskuse - Počet příspěvků: 0