Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Učitelé

Nástup do práce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

MŠMT má upřesnit manuály pro školy k ochraně proti koronaviru

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČTK

Rozšíření doporučení

Nedostatečné znalosti informačních technologií komplikují výuku na dálku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nadace ČS

Průzkum výuky během pandemie

Studentský hackathon vyhrál Facebook pro učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Insane Business Ideas s.r.o.

Univerzitní online hackathon UniHack (www.unihack.cz), který se konal od 1. do 4. května, zná vítěze. Porota v živém přenosu nejlépe zhodnotila projekt “Tvůrčitelé” týmu MlyKo, který za 48 hodin naprogramoval webovou platformu propojující učitele....

Pedagogové na home office. Jaká jsou pravidla a na co mají nárok

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iDnes.cz

Nejčastější otázky pedagogů

Povinnost konat práce v případě zaměstnanců spadajících do rizikové skupiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČMOS

Definice rizikové skupiny zaměstnanců prozatím není známá. Není proto zatím jasné kteří zaměstnanci do tzv. rizikové skupiny spadají a jaký dopad zařazení do ní pro ně bude mít. Je možné, že zaměstnanci zařazení do této skupiny všichni budou na zá...

Učitelé a ředitelé si zaslouží maximální podporu a péči

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Martin Kozel je spoluředitelem organizace Učitel naživo. Podílel se na přípravách programu pro budoucí učitele Učitel naživo a byl přítomen u celého rozvoje koncepce a kurikula programu Ředitel naživo pro ředitele škol a jejich zástupce. Vystudova...

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

V květnovém vydání časopisu Řízení školy bude věnován velký prostor uzavření škol, distančnímu vzdělávání a všemu, co tato zajímavá doba přináší. Dovolte utřídění názorů převážně ředitelů škol, kteří se podělili o svoje zkušenosti…

Virtuální hospitace

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Distanční vzdělávání má oproti běžné výuce mnohá specifika. Jedním z úkolů, před nimiž vedení škol stojí, je ubezpečovat se průběžně a trvale, že v daných podmínkách poskytujeme žákům maximum vzdělávacích podnětů k osvojení školního kurikula. Zatí...

Plán návratu dětí do škol by měl být nejprve projednán s učiteli

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Podle pedagogů sdružených v Učitelské platformě se řeší návrat žáků do škol chaoticky. Kroky ministerstva školství se musí odvíjet od kroků ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí krizového týmu. Jednotlivé návrhy od členů vlády i krizového štábu ...

Formativní hodnocení v praxi učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Jakákoliv změna v oblasti školství a vzdělávání by měla vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení je již řadu let pevnou součás...

Přespočetné hodiny - mimořádná opatření- shrnutí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Legislativní pohled

Poradna: Může vedení školy nařídit za současné situace poradu za osobní přítomnosti všech pedagogů?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Je to v souladu se současnými opatřeními? A je oporou pro takový krok zákoník práce?

Poradna: Může nařídit pedagogovi, který se s ohledem na věk a cestování MHD není ochoten této porady osobně zúčastnit (ale je připraven se připojit online), čerpání dovolené?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Na úvod je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel musí jednoznačně vědět, který postup zvolí: zda bude zaměstnanec pracovat; prací je i účast na poradě (a to i online formou); zda bude zaměstnanec čerpat dovolenou a nebude pracovat.

SYPO reaguje na současnou situaci a radí učitelům jak na online výuku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SYPO

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) minulý týden zahájil sérii vzdělávacích videí pro učitele, jejichž cílem je seznámit je s možnostmi výuky a komunikace s žáky, rodiči i kolegy online. Videa pro libovolný počet úč...

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvisl...

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Legislativní pohled

Pět učitelů a jedna učitelka bude soutěžit o titul Zlatý Ámos 2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: DTA

Semifinále 27. ročníku ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo ve středu 11. března v zrcadlových sálech ministerstva školství. Patnáct semifinalistů přivítal a štěstí v anketě popřál náměstek Karel Kovář.

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vlada.cz

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organi...

Zrušení výuky - jak učitelé a další zaměstnanci?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

O pedagogických zaměstnancích rozhoduje ředitel, může zadat práci na doma.

Nabídka práce