Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Inkluze

Jak rozvíjet talent nadaných studentů?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

SOČ je jedinečnou přehlídkou středoškolských talentů, které tato kreativní soutěž pomáhá rozvíjet a uvádět do světa. U příležitosti aktuálního ročníku SOČ jsme vybrali několik zajímavých osobností se SOČ spjatých, abychom nabídli náhled na rozvoj ...

Nový podcast Zapojme všechny – studentka s panickou a smíšenou úzkostně depresivní poruchou

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Adéla, studentka Ostravské univerzity, již několik let trpí panickou a smíšenou úzkostně depresivní poruchou. V novém podcastu Zapojme všechny vypráví o studiu na střední a vysoké škole a o problémech, s nimiž se se svou diagnózou potýká. Jak se c...

Nová série výukových videí propojuje svět exaktních věd s uměním

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Talentovani.cz

Národní pedagogický institut ČR (NPI) podporuje nadané děti v rámci Sítě podpory nadání. 

Doporučení k provozu speciálních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČOSIV

Z důvodu nutnosti zvýšené podpory dětí s těžšími hendikepy ve vzdělávání a celkové podpory jejich rodin v péči zůstávají školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální) v provozu i v době mimořádných opatření a omezení provozu š...

Průzkum: Největší potíže mají školy v Praze se začleňováním dětí s poruchami chování. Chybí jim i podpora státu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Pražský inovační institut

Nejobtížněji se do kolektivů na veřejných mateřských, základních a středních školách v Praze začleňují děti a žáci s poruchami chování. V rámci předškolního vzdělávání má s nimi větší zkušenosti jen 14 procent mateřských škol. Naopak mnohem snadně...

Dyskorunka 2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: DYS-centrum

DYS-centrum Praha® z. ú., zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci 2020 (21) aneb „čtvrtstoletí s dyslexií – paradoxy, překvapení, zážitky a nekončící inspirace“

Pozitivní podpora chování žáků ve třídě

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

V minulém článku s názvem Pozitivní podpora chování žáků ve škole jsme představili tříúrovňový systém podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports). Jedná se o implementační rámec, který využívá výzkumy ověřené principy a i...

Ředitelé škol a vzdělávacích organizací se připojují k otevřenému dopisu ministrovi školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: META, o. p. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferencích Národního pedagogického institutu ČR (15. října) a organizace META, o.p.s. (22. října) představilo návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců. Ačkoliv se ministerstvo...

Školy ani učitele MŠMT na inkluzi dostatečně nepřipravilo

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NKÚ

Prověrka NKÚ

Qiido hledá nadané děti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nadační fond Qiido

Vědomostně napřed, sociálně často mimo.

Ministerstvo hájí kritizovanou novelu inkluze

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Nebereme postiženým dětem asistenty.

Společné vzdělávání: užitečné rady a tipy i pro střední školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Jak zpracovat plán pedagogické podpory? Kdy využít individuální studijní plán? Kde najdu odborníka? Co obnáší jednotlivá podpůrná opatření a jak při jejich zavádění postupovat? Jak vytvářet bezpečné prostředí k řešení vztahových problémů ve třídě?...

Otevřený dopis META, o. p. s., k novele inkluze

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: META, o. p. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobe...

Ministerská vyhláška zásadně omezuje pro žáky podpůrná opatření. Šetří se na špatném místě

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Návrh novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků kritizuje řada ředitelů, kteří jsou členy sdružení Učitelská platforma. Obávají se, že snížení podpory pro řadu žáků výrazně zkomplikuje podpůrný systém,...

Inkluze je zrcadlem, které nám ukazuje, kde ještě máme v systému rezervy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

O co usiluje ČOSIV? S kým spolupracuje? V čem vidí hodnotu vize úspěch pro každého žáka? Na co se zaměřil během nouzového stavu? 

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Spolu, z. s.

Od 25. 5. 2020 se žáci prvního stupně mohou (dobrovolně) vrátit do škol. V případě tzv. speciálních škol je ale docházka podle názoru ministerstva možná jen, pokud jde o školy pro děti s narušenou komunikační schopností, se závažnými vývojovými po...

Novinky pro pedagogy na portálu Inkluzivní škola.cz

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: META, o. p. s.

META přináší přehled novinek na portálu Inkluzivní škola.cz, který zaměřuje na téma vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V současnosti se snaží podpořit pedagogy ve výuce na dálku zajímavými články, užitečnými materiály, ale také pl...

Jak pracovat s dítětem se SVP

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nakladatelství Pasparta

Mgr Divoká bude odpovídat na dotazy v živém přenosu na facebooku.

Akademie pro rodiče nadaných dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Qiido

Nadační fond Qiido, který se dlouhodobě věnuje identifikaci a podpoře intelektově nadaných dětí, dnes zahájí desetidílný cyklus online seminářů s názvem Akademie pro rodiče. Ti by měli jejich prostřednictvím získat klíčové informace k péči, vzdělá...

Nabídka práce