Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Bezpečnost

Pachatelé útočí přes další sociální sítě

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Policie České republiky

 Ahoj Boženo, pošli mi své telefonní číslo…

Kyberbezpečnost je pro školy klíčová.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Jak správně zabezpečit školní e-maily, jak se chránit proti úniku citlivých dat o žácích nebo jak zajistit bezpečnost dětí v kyberprostoru? To jsou jen některá z témat, která v sérii populárních podcastů probírají ICT odborníci Pavel Matějíček a V...

MŠMT a NÚKIB k digitalizaci vzdělávání a kyberbezpečnosti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání.  Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, ...

Nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti se týkají i škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal podpůrný materiál, který povinným subjektům pomůže s postupy podle novelizované vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, která nabude účinnost...

Festival bezpečného internetu 2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NUKIB

Už na podzim odstartuje série konferencí, vzdělávacích akcí a osvětových kampaní pod názvem Festival bezpečného internetu. Hlavním koordinátorem je stejně jako v minulých ročnících Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spo...

10 otázek a odpovědí o koronaviru pro školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Holubova advokati s.r.o.

Souhrn toho nejdůležitějšího od Holubova advokati s.r.o.

Od středy nepůjdou děti do škol (do odvolání)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Česko zakázalo kvůli koronaviru akce, kde se sejde více než sto lidí.

OPATŘENÍ DO KONCE BŘEZNA.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

OPATŘENÍ DO KONCE BŘEZNA.

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vlada.cz

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organi...

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MZCR.cz

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizu...

Aktualizováno!!! Doporučení pro školy ke koronoviru

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto...

Doporučení pro školy ke koronaviru

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto...

Potravinářská inspekce zjistila v tržní síti zásilku ovoce mango s 13x překročeným limitem pro pesticid trifloxystrobin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci sledování cizorodých látek v potravinách intenzívně věnuje i kontrole čerstvého ovoce včetně exotických druhů. 

Nabídka práce