Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Tradiční odborné setkání s doktorem Františkem Koukolíkem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Pedagogická fakulta UK

Letos po dvacáté

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy hostila v pátek 17. ledna 2020 tradiční odborné setkání se známým neuropatologem a popularizátorem vědy MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. Letošní setkání bylo již dvacáté v pořadí a opět přilákalo desítky zájemců nejen z oblasti předškolního a školního vzdělávání. Akci pořádala katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK ve spolupráci s Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.

Tématem letošní přednášky s následnou diskusí byla adolescence. Doktor Koukolík ji přítomným představil jako různě dlouhé a riskantní období přechodu z dětství do rané dospělosti, v němž vyzrává tzv. sociální mozek. Adolescenty při tom ohrožuje celá řada rizikových faktorů, mezi nimi důsledky časného stresu z raného dětství, chudoba, poruchy příjmu potravy, nejrůznější druhy závislého chování apod. Za pozornost stojí také fakt, že úroveň vzdělání patnáctiletých v České republice v průběhu pravidelných pětiletých mezinárodních kontrol PISA v letech 2000 až 2015 klesala. Přednáška otevřela řadu zajímavých a nezřídka i kontroverzích otázek, které podnítily následnou živou diskusi.

Slavnostní atmosféra dvacátého setkání vytvořila vhodnou příležitost k bilancování a také k poděkování dr. Koukolíkovi za dlouholetou spolupráci. To zaznělo z úst předsedkyně Asociace předškolní výchovy dr. Jany Kropáčkové, místopředsedkyně této organizace doc. Evy Opravilové a vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK doc. Jany Staré. Zároveň bylo při této příležitosti vyhlášeno udělení čestného členství v České pedagogické společnosti dr. Janě Kropáčkové, a to za její zásluhy o rozvoj předškolní pedagogiky.

Závěrem byli přítomní seznámeni s novou podobou těchto tradičních odborných setkání, která bude spočívat ve střídání hostů z různých oblastí.  O novinkách ve svých oborech, které mohou být inspirativní pro pedagogické pracovníky, budou napříště přednášet nejen lékaři, ale například také psychologové, sociologové či právníci. Příští setkání je plánováno v tradičním lednovém termínu.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 23. ledna 2020, Pedagogická fakulta UK


Diskuse - Počet příspěvků: 0