Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT pošle do škol na rozvoj základních gramotností přes 3 a půl milionu korun

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program pro nestátní neziskové organizace, jejichž vzdělávací a publikační aktivity přispějí k rozvoji základních gramotností dětí a žáků. MŠMT vyčlenilo na tyto aktivity pro příští rok 3 miliony 600 tisíc korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program pro nestátní neziskové organizace, jejichž vzdělávací a publikační aktivity přispějí k rozvoji základních gramotností dětí a žáků. MŠMT vyčlenilo na tyto aktivity pro příští rok 3 miliony 600 tisíc korun.

Cílem Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015 je jak rozvoj základních gramotností u dětí a žáků, tak metodická podpora učitelů.

V rámci programu vzniknou také výukové materiály k výuce dějin 20. století, v souvislosti s Rokem technického vzdělávání v roce 2015 bude podpořeno polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách, a vzniknou také výukové materiály k 600. letům upálení mistra Jana Husa a k následnému 700. výročí narození Karla IV..

Program je dále zaměřen na uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností, podpora modernizace vzdělávání v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Implementačním plánem Strategie celoživotního učení.

Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a děti a žáci škol. Výstupy projektů budou přímo využitelné ve školách. Žádosti lze na MŠMT zasílat do 31. října 2014.

Kompletní text vyhlášení dotačního programu je zveřejněn zde.


Diskuse - Počet příspěvků: 0