Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.

Pro organizaci zápisů MŠMT doporučuje nepřekročit dobu 20 minut pro komunikaci pedagoga s budoucími žáky v rámci motivační části. Tato doba totiž odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte k soustředění. V případě, že škola připraví ale i jiné aktivity spojené s pozorováním dovedností dítěte na různých místech školy a s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut.

„Bylo potřebné sjednotit časový rámec zápisů tak, aby se na některých školách neodehrával pouze formálně bez přítomnosti dítěte a na jiných zas nepřipomínal náročné dvouhodinové přijímací řízení,“ řekl k nově vzniklému doporučení ministr školství Marcel Chládek.

U zápisu k povinné školní docházce je vhodné vycházet z očekávaných výstupů Rámcových vzdělávacích výstupů pro předškolní vzdělávání (RVP PV), z jejich Konkretizovaných očekávaných výstupů (KOV), které jsou od roku 2012 přílohou RVP PV a pro rodiče je velice významnou metodickou příručkou Desatero pro rodiče předškolního věku.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost přihlásit dítě k zápisu v termínu od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud není dítě po dovršení šestého roku dostatečně zralé, může mu ředitel nástup do základní školy na základě posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa o jeden rok odložit. Nejpozději musí ale dítě nastoupit povinnou školní docházku v osmi letech.

Všechny dokumenty naleznete zde:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Diskuse - Počet příspěvků: 0