Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT chystá projekt digitalizace škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo vládu o strategickém záměru „Digitální vzdělávání/Touch your future“, jehož cílem je rozšířit do výuky v celé ČR nejmodernější digitální technologie.

Úkol vypracovat tuto strategii pro MŠMT vyplývá z vládou schváleného dokumentu „Digitální Česko 2.0" a je i v souladu s akčním plánem Evropské komise, který má za cíl vyřešit problémy související s digitálními technologiemi, které brání školám a univerzitám v EU v poskytování vysoce kvalitního vzdělání a v rozvoji digitálních dovedností, jež se do roku 2020 stanou nezbytným předpokladem pro 90 % pracovních míst.

"Jedná se především o podporu využití informačních a komunikačních technologií ve školách všech stupňů, stejně jako v mimoškolním a v celoživotním vzdělávání. Chtěli bychom tak nastartovat nevyhnutelné změny v modernizaci vzdělávání v naší zemi," říká 1. náměstek ministra Jindřich Fryč.

Ministerstvo plánuje sestavit expertní skupinu, která vytipuje, v jakých oblastech by se digitální technologie ve školách mohly uplatnit, kde jejich zapojení přinese zlepšení a zvýšení kvality. "Vzhledem k tomu, že přicházíme teprve s úvodním záměrem na vytvoření strategie, není zatím přesně stanovený časový horizont, ani vyčíslené náklady. Na druhou stranu ministerstvo již tímto dokumentem definuje podporu tomuto vývoji v oblasti vzdělávání a zároveň vyslovuje svoji podporu školám a zejména učitelům, kteří se touto cestou již vydali a ve výuce čím dále častěji využívají např. elektronické učebnice a k tomu potřebné vybavení,“ upozorňuje Jindřich Fryč.

V úvodní etapě strategický záměr navrhuje nasadit do vybraných tříd základních a středních škol v ČR zařízení typu touch-pad/tablet. V závěrečné fázi by pak podle projektu mohly být tablety nabídnuty školám plošně. „Jakým způsobem, není v tuto chvíli zatím stanoveno. V tomto směru se nám například osvědčily tzv. šablony, které jsme používaly u projektu EU peníze školám,“ uvádí náměstek ministra Michal Zaorálek s tím, že digitální technologie ve školách by v žádném případě neměla nahradit psaný projev žáků.

Co se týká výukového softwaru, záměr počítá jak s vývojem nových výukových nástrojů, tak s tím, že dosud existující osvědčené textové učební zdroje by mohly být digitalizovány. „Zapojení ICT do výuky je trend, který se v současné době na řadě škol začíná prosazovat. Snahou MŠMT je tyto aktivity systémově uchopit a odborně zastřešit,“ vysvětluje Michal Zaorálek.

Součástí projektu by mělo být i vzdělávání a příprava pedagogických sborů.

Hlavními gestory projektu mají být MŠMT a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt počítá ale i se zapojením dalších resortů.

Financování projektu by z velké části mělo být hrazeno z prostředků Evropské unie, nároky na státní rozpočet se očekávají pouze ve výši nutného kofinancování. Podle strategického záměru by se do financování mohla zapojit i soukromá sféra.


Diskuse - Počet příspěvků: 0