Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Maturanti se dozví, jak uspěli v testech

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Výsledky didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci podzimního zkušebního období, byly v průběhu úterního odpoledne zpřístupněny ředitelům kmenových škol, na kterých se zkoušky konaly. CERMAT současně zveřejnil klíče správných řešení společně se závěry validační komise.

Většina maturantů tak v průběhu středy získá informaci o tom, zda u podzimních didaktických testů uspěla či nikoli. Záznamy o hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a cizích jazyků budou ředitelům kmenových škol zpřístupněny do konce pracovního týdne.

Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci podzimního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – podzim). Klíče správných řešení jsou zveřejněny na základě výsledků jednání tzv. „ex-post“ validačních komisí CERMATu. Validační komise posuzovaly zejména shodu zadání s katalogy požadavků, validitu jednotlivých úloh a také didaktických testů jako celků.

„Všechny didaktické testy byly označeny za validní nástroje k ověřování vědomostí a dovedností definovaných katalogy požadavků, u všech testů byla konstatována plná shoda s katalogy požadavků,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.

V testu z anglického jazyka pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek SP-3 (sluchově postižení skupiny 3 – test konali dva žáci) bylo oběma žákům přiznáno plné hodnocení za otázku č. 4. Úloha byla validační komisí označena jako obtížná, vyžadující kromě jazykových dovedností i schopnost orientace v mapě, proto komise doporučila uznat jako správné řešení všechny odpovědi.

V didaktickém testu z českého jazyka a literatury rozhodl ředitel CERMATu s přihlédnutím k principu „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch) vyřadit úlohu č. 28 z hodnocení a přiznat za ni všem žákům, kteří test konali, plný počet bodů. Rozhodl tak i přesto, že validační komise úlohu označila za jednoznačnou s jediným správným řešením, tedy validní.

Úloha ověřuje znalost tvarů slov odvozených od slovesa jmout. U těchto sloves si konkurují původní tvary s -a- a novotvary s -mu-: objal/obejmul, najal/najmul apod. Za základní se nadále považují tvary s -a-, novotvary s -mu- pronikají k jednotlivým slovesům v různé míře a jejich vžitost je třeba ověřovat u konkrétních sloves ve slovníku. Úloha č. 28 byla, stejně jako všechny ostatní, před zařazením do didaktického testu konzultována s Ústavem pro jazyk český, který ji vyhodnotil jako obsahově i konstrukčně bezvadnou a doporučil její zařazení do testu. Impulzem k rozhodnutí ředitele byly reakce zástupců akademické obce, kterým se úloha jevila jako obtížně řešitelná a pochybnost, že je tento jazykový jev na všech typech škol srovnatelně probírán.


Diskuse - Počet příspěvků: 0