Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli pomoci, musíme nejprve porozumět. Cílem tohoto jednodenního semináře je snaha pohlédnout na autismus z jiného úhlu. Prostřednictvím zážitkových metod bude účastníkům přiblíženo myšlení  lidí s PAS a nápadnosti v chování těchto lidí. Na základě konkrétních kazuistik, příkladů z praxe a videoukázek jsou demonstrovány obtíže,  se kterými se u lidí s touto diagnózou setkáváme. Pouze s pochopením širokého spektra projevů poruch autistického spektra a jiného způsobu vnímání lidí s PAS máme možnost tyto lidi podpořit. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, je určen pro osoby, které pečují o děti s PAS bez těžšího mentálního handicapu.

Termín a místo konání: 18. 2. 2016, Praha

Lektorské zajištění

Mgr. Veronika Šporclová

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro rodiče, pedagogy a osoby, které mají v péči nebo ve svém blízkém okolí lidi s poruchami autistického spektra bez těžšího mentálního handicapu.

Program

 

 9:00 – 15:30

Přiblížení autistického chování prostřednictvím interaktivních zážitkových metod.

Jak porozumět autismu - moderovaná diskuze nad řešením konkrétní situace.

Porozumění autismu jako výzva pro pečující osoby, pozitivní stránky autismu.

Konkrétní příklady z praxe, videoukázky.

Cena kurzu

1300 Kč


Možnost přihlášení na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.


Diskuse - Počet příspěvků: 0