Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Duben 2022

Mají učitelé právo na šíření dezinformací mezi své žáky?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: e-bezpeci.cz

V posledních týdnech otřásla médii kauza učitelky, která ve výuce šířila mezi své žáky dezinformace spojené s válkou na Ukrajině. Tato kauza otevřela poměrně citlivé téma, zda může učitel šířit mezi své žáky nepravdivé informace a zda vlastně má s...

Jak efektivně hospodařit s časem?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Často od lidí slýcháme, že nemají čas sportovat, aby zhubli, že nemají čas jet s rodinou na výlet nebo dovolenou, na spánek, na jídlo, dokonce ani na to, aby si zašli k doktorovi a mnoho dalšího. Jak to, že někdo si na čas nestěžuje vůbec a má ho ...

Příprava na ostrý start nové informatiky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

K povinnému zahájení výuky nové informatiky podle revidovaného RVP základního vzdělávání zbývá ještě dlouhá řada měsíců, ale zkušenosti škol, které dobrovolně začaly už v září 2021, ukazují, že kvalitní příprava chce čas. A co víc: mnohé prvky nov...

Jak a proč učit matematiku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Výuka matematiky a důležitost matematiky v životě každého jednoho člověka jsou témata, na která má nějaký názor prakticky každý. Ve veřejném prostoru jsou ale většinou slyšet především pohledy těch, kteří k matematice nemají zrovna pozitivní posto...

Pozor na kyberšikanu u žáků! Přinášíme rady k prevenci

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Děti v dnešní době tráví na internetu hodně času. Ve virtuálním prostoru hrají hry, upevňují přátelství a také sem někdy přenášejí spory a problematické chování. Vzniká tak riziko kyberšikany. Ta představuje stále větší problém, který musejí řešit...

Čeština jako cizí jazyk - soubor her

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Radost či zábava, kterou didaktická hra ve výuce žákům přináší, je vnímána jako jeden z nejlepších prostředků výuky dětí. 

Vyhodila‘ Univerzita Karlova ruskou studentku?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Po internetu se šíří reportáž ruské státní televize Russia Today (RT) o ruské studentce Lize, kterou měla „vyhodit“ Univerzita Karlova.

Provázející učitel jako slepá skvrna přípravy učitelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Český vzdělávací systém zahrnuje spletitou síť mnoha aktérů a problémů, které si všechny zaslouží naši pozornost. Těžko tedy budeme hledat jeden pomyslný klíč ke zlepšení našeho školství, ale můžeme se vždy držet jednoho vodítka: vše, co pro jeho ...

E-learning pro kariérové poradce: Proměňující se směry profesního rozvoje

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SPKPR

Připojte se ke studentům z celého světa a zapojte se do e-learningu Kariérové poradenství pro 21. století!

Druhý cizí jazyk volitelnou možností

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitelská platforma

Učitelská platforma upozorňuje, že se diskuze o druhém cizím jazyku zaměřuje jen na jeden problém, zatímco podstatná je změna myšlení a celkového přístupu ke vzdělávání ve školách. Jádrem této změny je možnost ovlivnit svou budoucnost a převzít zo...

Chatbot Příběh Svůďáka v Ámoskách ve školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Ámos Vision

Chatbot „Digitální stopa: Příběh Svůďáka“ ve školních digitálních infocentrech zažil velký úspěch. Za únor a březen vyzkoušelo chatbot téměř 9 tisíc žáků, celkem od začátku školního roku však už 14 tisíc. Protože se jedná o tak oblíbený interaktiv...

Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Ped.muni.cz

Cílem webinářů je poskytnout pedagogickým pracovníkům, studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také ...

Pomáhej tím, že si čteš

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden...

Snažíme se nalézat ideální, trvalá řešení, jenže taková nikdy nebudou. I my sami se jako učitelé měníme

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Statisíce zhlédnutí. Tisíce zpráv od žáků. Desítky videí na nejrůznějších sociálních platformách. Otevřená a příklady z praxe podložená kritika zastaralých pedagogických metod i špatných učitelů. Tím vším můžeme popsat Štěpánku Cimlovou. Neboli Št...

Podpora duševního zdraví pro učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nevypusť duši

Právě teď se můžete přihlašovat na dvoudenní kurz Duševní zdravovědy akreditovaný v rámci DVPP. 

Založte sbírku na různé výdaje související se zvýšením nákladů kvůli umístění žáků a studentů z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Donio

Donio je nejrychleji rostoucí crowdfundingová platforma v ČR. A co vlastně v Donio děláme? Měníme příběhy. Za dobu fungování jsme pomohli téměř 3 000 příběhům částkou 413 000 000 Kč. Zakládáme si na rychlosti, transparentnosti, předání 100 % částk...

Školní výzva běhu pro paměť národa

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Postbellum

Propojit dějepis a tělocvik? Že to nejde? V Paměti národa to umíme! Přihlaste svou školu do Školní výzvy Běhu pro Paměť národa a naběhejte společně s dalšími školami 100 000 kilometrů.

Přehled vysokých škol v ČR

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

MŠMT podporuje posílení pozice sociálního pedagoga

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá potřebu zajištění podpory dětí a žáků i v sociální oblasti, a to zejména u těch ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Jedním ze dvou strategických cílů nové strategie vzdělávací politiky ČR Strat...

Nabídka práce

Archiv článků