Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Květen 2016

Plošné testování školáků na drogy přináší nepřesné výsledky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády v čele s národním protidrogovým koordinátorem a výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jindřichem Vobořilem vydává společně s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a zá...

Vzdělávací program Varianty Člověka v tísni

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty.cz

Vzdělávací program Varianty Člověka v tísni realizuje další jedinečné semináře pro pedagogy ZDARMA v rámci sbírky Lepší škola pro všechny. Některé z nich se již nebudou opakovat. Využijte tuto možnost a přihlaste se na ně.  

Škola v Česku není pro kluky?!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty.cz

Srdečně vás zveme na diskuzi, která se koná 9. června od 18 hodin v kavárně Langhans ­– Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1.

700 let od narození Karla IV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Magistr.cz

Oslavy 700. výročí narození Karla IV. jsou velkolepé – záplava edukačních programů, výstav i divadelních představení... Jak slavíte vy? Soutěž!

Maturanti z matematiky a cizího jazyka se zlepšili

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zveřejnilo výsledky didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016. V matematice a cizím jazyce došlo oproti loňsku ke zlepšení, v českém jaz...

Která škola má nejlepší web? Soutěž sCOOL web vyhlásila finalisty a veřejné hlasování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDUin

Druhý ročník soutěže školních webů sCOOL web 2016 má za sebou první kolo, v němž hodnotitelé posoudili webové prezentace přihlášených škol. Z každé ze tří kategorií postupuje 10 nejlepších finalistů do druhého kola, kde bude rozhodovat odborná por...

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016 informace o způsobu podávání a vyřizován...

Česká školní inspekce nezakazuje plavání ani další nadstandardní aktivity v MŠ

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce se důrazně ohrazuje proti mediálním výstupům z posledních dní, které interpretují stanovisko České školní inspekce k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách způsobem, který neodpovídá jeho obsahu. 

Žáci a ICT – Sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 A PISA 2012

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 zaměřující se na využívání ICT ve výuce a dalších aktivitách žáků.

Organizace školního roku 2017/2018

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Stanovisko České školní inspekce k úpravám ŠVP dle schváleného RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Na základě četných dotazů škol i školských asociací v příloze zveřejňujeme Stanovisko České školní inspekce k úpravám školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obdvodů pro MŠ

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) připomíná své dřívější stanovisko k obavám některých statutárních měst ke zřizování školských obvodů i pro mateřské školy, jak s tím počítá novela školského zákona, kterou schválili po...

Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování, které má za cíl sjednotit postupy realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavate...

Ministryně k rozhodnutí prezidenta vetovat školský zákon

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová: "Prezident vetoval povinné přijímací zkoušky na střední školy, maturitu z matematiky a záruku míst pro děti v mateřských školách. Samozřejmě, že nejsem ráda. Řada obcí v minulosti zcel...

Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: csicr.cz

Ve dnech 9. – 20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělán...

Základní informace k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo shrnutí základních informací k organizaci písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Jsou zde k dispozici konkrétní termíny zveřejnění výsledků testů, písemných prací i termínu žádosti...

Druhý pilot přijímacích zkoušek proběhl bez problémů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ve dnech 15. a 18. dubna 2016 proběhlo ve 13 krajích České republiky pokusné ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů do čtyřletých oborů vzdělání a oborů víceletých gymnázií.

Nabídka práce

Archiv článků