Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Duben 2016

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

ČŠI ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce provedla v průběhu prvního pololetí 2015/2016 tematickou inspekční činnost zaměřenou na vzdělávání v oblasti bezpečnosti v mateřských, základních a středních školách. Tematická inspekční činnost se skládala ze dvou částí – z ...

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek s...

Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod vedením ministryně Kateřiny Valachové úzce diskutuje školská témata s důležitými aktéry. Ministryně se s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv po několika jednáních shodl...

Dítě s autismem ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s autismem ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny j...

Avízo výzvy č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Avízem se rozumí základní verze výzvy a doprovodné dokumentace informativní...

Velké otázky o světě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým...

Postoje a názory ve škole: Mělo by učitele zajímat, co si myslí jejich žáci?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

V poslední době se objevují názory, že škola by neměla žáka vychovávat, ani otevírat palčivá společenská témata. Je možné předat žákům jen kvantum informací bez hodnotového ukotvení? Jak může učitel hodnoty a postoje žáků zjistit a proč je to důle...

Pozvánka na Svět knihy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: WK

MŠMT vydává nové číslo Zpravodaje. Tématem je kariérní řád

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává třetí číslo Zpravodaje. Tentokrát se v něm zaměřujeme hlavně na profesní růst pedagogů v návaznosti na přípravu tolik očekávaného kariérního řádu.

Systém InspIS ŠVP pomůže školám zpracovat změny ŠVP po revizi RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila Česká školní inspekce mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě validních školních vzdělávacích programů (videoprezentace zde), již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9...

Stanovisko České školní inspekce – placené kroužky v mateřských školách

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách.

Informace pro školy o aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva dopravy pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Informace pro školy o postupu při poskytování zlevněného žákovského jízdného. Ministerstvo dopravy vydalo novelu Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné aut...

Rozšiřující studium učitelství mateřských škol

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: TUL

Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci nabízí rozšiřující studium učitelství MŠ.

Školní pedagogicko-psychologické služby

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: FF UK

Varianta A) Školní psycholog Varianty B) Školní speciální pedagog

MŠMT představuje výsledky zápisů pro rok 2016/17

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství představuje výsledky zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2016/17. Jde o hrubou analýzu údajů ze sběru dat z Výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. 2. 2016. Výsledky zápisů víc...

sCOOL web 2016 - soutěž školních webů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin vyhlásil další ročník soutěže o nejlepší webovou prezentaci školy sCOOL web 2016. Letos si soutěž posvítí na to, jak se weby škol zobrazují na mobilních zařízeních.

Změna v zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

S účinností k 1. 4. 2016 dochází k již dříve avizované změně ve způsobech zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci. Od 1. 4. 2016 již nebude možné tuto povinnost plnit původním způsobem pomocí elektronických formulářů ZFO (opatřovaných ele...

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT schválilo dne 29. března 2016 vyhlášení rozvojového a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017. Účelem programu je podpořit soutěže a přehlídky na úrovni okresních, krajských a ústředních kol a mezinár...

Startuje soutěž o Letní školu Rozumíme penězům

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: www.rozumimepenezum.cz

Letos se již po šesté koná soutěž o Letní školu Rozumíme penězům. Podmínkou je, aby školáci natočili zajímavé video na téma „Jak se v naší škole učí Rozumíme penězům“. Soutěžní video musí třídy zaslat do 15. května. Letní školu, která se uskuteční...

Nabídka práce

Archiv článků