Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Březen 2016

Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje informaci k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školních klubech za období 1. 9. 2014 – 15. 3. 2016.

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních za školní rok 2014/2015.

MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky k řešení šikany

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, ...

Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku individuálního vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol (tzv. domácí vzdělávání).

Tematická zpráva – Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku zápisů do 1. ročníků základních škol.

Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: Maturitní zpravodaj č. 35 – Matematika

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro vás připravilo tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřeného na maturitní zkoušku z matematiky. Součástí tematického čísla jsou také informace k nepovinné zkoušce Matematika+.

Seminář "Podpora mnohojazyčných tříd" - Volná místa

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: nuv.cz

Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádají ve dnech 14. – 15. 4. 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole, který bud...

Závažné pochybnosti o kariérním systému

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Už jen do 18. 3. bude otevřen v připomínkovém řízení zákon o pedagogických pracovnících. Ministerstvo školství chce předložit ke schválení novelu, jejímž prostřednictvím bude v českém školství poprvé zaveden plošný kariérní systém, jenž by měl nov...

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách. Obsahem metodického pokynu jsou informace o právních předpisech a postupu, který MŠMT školám doporučuje dodržovat při zajišťování a financování plavecké výuky na 1. st...

MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT chystá aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013. Materiál bude kromě jiného doplněn i o téma šikany učitele žákem.

Poslanci schválili novelu školského zákona

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanci dnes schválili novelu školského zákona, která mimo jiné zavádí rok povinného předškolního vzdělávání a upravuje nárok na místo v mateřské škole. Dále určuje povinné zkoušky společné části maturity a nastavuje systém přijímacího řízení na ...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkouše...

Legislativní rámec integrace dětí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s autismem (PAS) do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativníminormami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůr...

MŠMT připravilo semináře ke společnému vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo další ze série informačních a vzdělávacích aktivit ke společnému vzdělávání.

Reakce ministryně Valachové k práci ombudsmana MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství Kateřina Valachová reaguje na vyjádření představitelů České středoškolské unie, zejména jejího předsedy Štěpána Kmenta, k práci školského ombudsmana v souvislosti s případem šikany v pražské SPŠ Na Třebešíně.

Nabídka práce

Archiv článků