Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Únor 2015

Výsledky PISA 2012 - Kreativní řešení problémů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje překlad mezinárodní zprávy z šetření PISA 2012. Tento dokument přináší výsledky šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Šetření, které v České republice realizovala Česká školní inspekce, byl...

Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Věda má budoucnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Věda má budoucnost

Více než 40 učitelů a ředitelů škol z Mladoboleslavska, Libereckého a Královéhradeckého kraje se účastní programu na popularizaci technických oborů na základních školách.

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠi

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně peda...

Studentská noc otevře unikátní prostory Fakulty strojní ČVUT v Praze

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČVUT

V unikátních prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze se 5. března od 19 hodin uskuteční druhý ročník Studentské noci. Haly, v nichž vznikají prototypy české formule, testují se závodní vozy či se vyvíjejí inteligentní implantáty, budou tu noc otev...

Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Starší kantor pomůže začínajícímu učiteli, mladší kolega podpoří staršího - mezigenerační přenos zkušeností se v českých školách dosud odehrává náhodně a spontánně. Organizovaná a legislativně ukotvená podpora chybí. Tzv. mentoring (provázení v pr...

Jarmark finančního vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Česká bankovní asociace

„Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky, nicméně zároveň novelou vládního nařízení znovu uvedlo v platnost tzv. věkový automat, podle nějž musí školy zohlednit věk učitelů při jejich odměňování....

Minimální standard bezpečnosti a vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.

MŠMT připravilo fond k zajištění bezpečnosti na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po tragické události ve Žďáru nad Sázavou připravilo několik zásadních opatření ke zvýšení bezpečnosti na školách. Školy dostanou nejen metodickou, ale díky speciálnímu fondu také finanční pomoc na zaji...

Rozvojové programy skupiny pro vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Skupina pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozvojové programy, které jsou za...

Festival Jeden svět přiveze jedinečný dokument Citizenfour o Edwardu Snowdenovi

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Otázku soukromí na internetu a využívání osobních dat tajnými službami otevírá dlouho očekávaný dokumentární film Citizenfour. Unikátní záběry ze schůzek whistleblowera Edwarda Snowdena uvidí české publikum úplně poprvé na Jednom světě. Festival p...

Startuje soutěž iSejf

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Znají mladí pravidla nastavení soukromí na Facebooku? Uvědomují si, co je to sexting? A jak si představují, že vypadá kyberzločinec? Na tyto a řadu dalších otázek pomůže odpovědět soutěž iSejf 2015, která v pondělí 16. února nově startuje na webu ...

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, v soul...

Zadání samostatných odborných prací

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Zveřejňujeme zadání SOP pro všechny obory, v nichž se tato práce připravuje. Novela školského zákona, kterou schválil Parlament ČR, školám ukládá použít při přípravě závěrečných zkoušek jednotné zadání. Proto by měly všechny školy s obory, které m...

ČŠI bude monitorovat pilotáž zavádění jednotných přijímacích zkoušek na střední školy

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek rozhodl o přípravě zavádění povinných jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol. V druhé polovině školního roku 2014/2015 bude provedeno pilotní ověřování tohoto opatřen...

Vláda soukromým a církevním školám nepřidá, pouze „lepí“ díru v rozpočtu

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: EDUin

V některých médiích se během minulého týdne objevila zpráva, že vláda ČR schválila navýšení finanční podpory církevním a soukromým školám. 140 milionů Kč, které budou uvolněny z Všeobecné pokladní správy, však pouze vyplní mezeru v rozpočtu MŠMT, ...

Ostrý start jednotných závěrečných zkoušek v učebních oborech

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Poslanecká sněmovna přijala v pátek 13. února 2015 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Završuje se tím reforma závěrečných zkoušek, která má zvýšit prestiž výučního listu. Ústní, praktické i písemné...

Česká školní inspekce diskutovala o návrhu nových kritérií pro hodnocení

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Příprava modifikovaných kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání je jedním ze stěžejních úkolů České školní inspekce v aktuálním školním roce. První návrh byl představen odborné veřejnosti ve čtvrtek 5. února 2015 v prostorác...

Konference "Děti s ADHD"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ZŠ Most

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, pod záštitou České společnosti „Dyslexie“ pořádá konferenci Děti s ADHD

Nabídka práce

Archiv článků