Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Srpen 2014

Dětské skupiny: rýsuje se kompromis

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: EDUin

Návrh zákona přinášející tzv. dětské skupiny se na začátku prázdnin setkal s vlnou protestů. Původní návrh zákona totiž ohrožuje existenci oblíbených lesních mateřských škol, rodinných center nebo klubů pro předškolní děti ve vyloučených lokalitác...

Programová nabídka NIDV - září 2014 - leden 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Programová nabídka Národního institutu pro další vzdělávání na období září 2014 až leden 2015 pro celou Českou republiku.

Ministři podpořili změny ve školském zákoně

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství Marcel Chládek dnes vládním kolegům předložil novelu školského zákona. Kabinet novou legislativní úpravu schválil. Nové znění normy zohledňuje výsledky odborných diskusí, zavádí třeba registr pedagogických pracovníků. Z údajů bude...

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Materiál MŠMT č.j. MSMT-26181/2014 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými ú...

Praktická výuka s tablety pro učitele na ZŠ a SŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CZ.NIC

V rámci kurzu se podíváme na použití technologií ve výuce z netradičního pohledu. Nejsme pedagogové ani metodici, ale rádi si hrajeme, rozumíme dětem, baví nás vzdělávání a zajímáme se o rozvoj kognitivních schopností. Mimoto se zabýváme současným...

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2014/2015, vyhlašuje soutěže č. j. MŠMT- 6356/2014 na školní rok  2014/2015. Odbor vzdělávání, odděl...

Úspěch českých studentek na Mezinárodní německé olympiádě 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 3. až 16. srpna uskutečnila Mezinárodní německá olympiáda 2014, které se účastnila stovka mladých lidí z 50 zemí světa. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, přičemž ve dvou z nich získaly české studentky zla...

Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 a vyčlenilo na něj deset milionů korun.

Přechod ze základní na střední školu: Jak je to v zahraničí?

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

V diskusi o zavedení jednotných přijímacích zkoušek na středních školách v ČR chybí podstatná fakta, a to porovnání se situací v zahraničí. Přinášíme proto srovnání způsobu přechodu mezi základní a střední školou v šesti zemích: ve Finsku, Švédsku...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro pod...

Specializační studium pro koordinátory EVVO

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: KEV

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Střední odbornou školou v Šumperku, Zemědělská 3,nabízí specializační studium pro koordinátory EVVO.

Ožívající ekonomika přináší absolventům lepší vyhlídky na získání zaměstnání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Národní ústav pro vzdělávání vydává každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos je situace na trhu práce díky postupnému zlepšování ekonomické situace příznivější než loni, míra nezaměstnanosti absolventů škol poklesla napříč vš...

MŠMT podpoří asistenty pedagogů a výuku cizích jazyků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo druhé kolo rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014. „Asistenti...

Pět školek dostane další grant na proměnu své zahrady

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: Proměny

Sen o nové, lépe fungující zahradě pro děti se pro pět pražských škol posunul opět o něco blíž realitě. Nadace Proměny, která pomáhá rozvíjet školní zahrady, mezi ně během prázdnin rozdělí celkem 3.250.000 Kč. Školy se díky tomu ještě do konce let...

Analýza potřeb trhu práce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Jedním z velkých problémů českého školství je chybějící návaznost na trh práce a jeho predikci. Tato věc je přitom zásadní při tvorbě dlouhodobé koncepce českého školství.

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura...

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství Marcel Chládek představil detaily k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy s maturitou. Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v ce...

Semináře pro pedagogy (Portál)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Portál

Nakladatelství Portál pořádá odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, vychovatelům školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení, pracovníkům pomáhajících profesí, studentům a dalším zájemcům. Semináře ved...

Konference Katedry primární pedagogiky PdF MU 2014

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: PedF MU Brno

Nabídka práce

Archiv článků