Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2014

O víkendu startuje přihlašování k pokusnému ověřování Matematika+

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Žáci posledních ročníků vzdělávání ve středních školách, kteří mají podánu přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014, mají od soboty 1. února možnost přihlásit se k pokusnému ověřování výběrové zkoušky z matemati...

Česko mluví o vzdělávání: balíček závěrů pro nového ministra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Balíček připomíná průběh kampaně Česko mluví o vzdělávání, která probíhala od poloviny ledna do konce června 2013. Obsahuje závěry diskusí, přibližuje průběh regionálních seminářů i setkání odborné veřejnosti, nabízí závěry sociologického šetření,...

Ochrana obyvatelstva

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úko...

ČŠI prezentuje výsledky šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V pondělí 27. ledna 2014 zahájila Česká školní inspekce sérii odborných seminářů ke zveřejnění výsledků mezinárodního šetření PISA 2012. Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je považováno za největší a nejdůleži...

Projekt "Chci učit" představí špičky mezi současnými učiteli

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin spouští projekt na podporu prestiže učitelského povolání. Jeho součástí budou filmové medailony učitelek a učitelů na základních a středních školách v celé České republice.

Školské odbory požadují pro střední školy jednotnou přijímací zkoušku

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČMOS PŠ

Na potřebě zavedení jednotné přijímací zkoušky pro všechny střední školy maturitního typu se jednomyslně shodli na svém jednání účastníci republikového výboru profesní sekce středních škol při školských odborech, které se konalo v pátek 10. ledna.

Konference "Různé role zástupce ředitele školy"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: WK ČR

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnsoti pro děti (NKCPU)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NKCPU

Česká republika zaznamenává ve srovnání s nejlepšími evropskými státy v Evropě dvojnásobnou úrazovost dětí. Na základě této statistiky byla vytvořena na Ministerstvu zdravotnictví Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů, která sp...

ČŠI pilotuje další systémy vyvíjené v rámci projektu NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení šk...

Konference "Vzdělávání 3.věku, příležitost pro společnost"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SŠ MB

Normativy soukromých škol na rok 2014

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2014 pro účely poskytování dot...

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program Excelence středních škol 2014. Program umožňuje finančně ocenit pedagogické pracovníky za přípravu nadaných žáků na soutěže, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014.

Výběr školy je klíčový

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Scio

Do první třídy by v Praze v příštím školním roce mělo nastoupit okolo 13 tisíc prvňáčků. Výběr školy je většinou podle spádovosti, rodiče však mají možnost zvolit pro své dítě školu i mimo spádovou oblast. Rady týkající se nejen zápisu zodpoví rod...

CERMAt se distancuje od některých komerčních aktivit subjektů ze soukromého sektoru

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

V souvislosti s množstvím různorodých aktivit a informací, které se v médiích a různých komerčních či jiných nabídkách objevují, se velmi často vyskytují odkazy na odbornou podporu či dokonce spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014.

Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT je obeznámeno se situací v některých lokalitách, kde kapacity základních škol nedostačují ani k přijetí dětí ze školského obvodu. MŠMT zdůrazňuje, že podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor...

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Stanovení výše republikových normativů 2014 vychází z materiálu čj. MŠMT-47408/2013 „Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014 v úrovni MŠMT–KÚ“.

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014 v úrovni MŠMT – KÚ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dokument obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2014 v úrovni MŠMT – KÚ.

Ředitelé žádají od ministerstva radu, jak odmítnout u zápisu děti, pro které nemají místo

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDUin

Především v okolí velkých měst řeší ředitelky a ředitelé základních škol problém, jak mají nastavit kritéria pro přijetí do prvních tříd tak, aby vyhověli zájmům zřizovatele, který žádá, aby byly přednostně přijaty děti z obce, která školu zřizuje...

Nabídka práce

Archiv článků