Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Duben 2013

Školy se právě rozhodují, zda budou zkoušet žáky učebních oborů podle jednotného zadání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Střední školy s učebními obory začaly právě připravovat závěrečné zkoušky, které budou jejich žáci skládat v červnu. V průběhu března a dubna získaly přístup k jednotným zadáním oborů, které vyučují, a teď se rozhodují, zda je při závěrečných zkou...

Konference „2013: Novinky v prevenci online kriminality“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Senát

MŠMT podporuje vícejazyčnost ve školách

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Jednou z priorit MŠMT je podpora a zlepšení úrovně jazykového vzdělávání ve školách a naplňování obecného cíle Rady Evropy směřujícího k tomu, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat na přiměřené úrovni alespoň ve dvou dalších jazycích krom...

Průvodce maturitou aneb Co je dobré znát před startem ostrých maturit?

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Už jen několik dní zbývá do startu období písemných zkoušek – didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky 2013. Po tematických číslech Maturitního zpravodaje zaměřených na jednotlivé předměty nyní CERMAT nabízí maturantům...

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2013 rozvojový p...

Informace o vzdělávání žáků-cizinců na území ČR pro Krajské úřady a základní školy

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Vzdělávání žáků-cizinců je jednou z věcně příslušných oblastí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako nedílná součást vzdělávacího procesu. MŠMT se problematikou vzdělávání cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na ...

Česká školní inspekce opět diskutovala s řediteli škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V pořadí již druhé kolo diskusních setkání s řediteli základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů České republiky uspořádala v termínu 27. 2. – 4. 4. 2013 Česká školní inspekce.

Většina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců zkušenosti z pracovní stáže

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Dům zahraničních služeb

Takové zjištění vyplývá z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s v...

Škola jako místo setkávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: UK

IV. DNY KVP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Život bez závislosti

Výstupy z pilotáže úloh před 2. celoplošnou generální zkouškou ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

V rámci vývoje univerzální elektronické platformy pro ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, aktuálně pilotované na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, se v termínu 13. května 2013 – 7. června 2013 uskuteční 2. celoplošná generální z...

Maturitní zpravodaj č. 18: Maturita z cizího jazyka

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Reakce MŠMT na reportáž TV Prima ze dne 9. 4. 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V otázce odměňování pedagogických pracovníků nedošlo v poslední době k žádné zásadní změně. Netýká se to ani případů, kdy učitelé doprovázejí děti v rámci vyučování na koncerty či výstavy.

NCBI podporuje Noc s Andersenem

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu již tradičně podporuje „Noc s Andersenem“, akci knihoven na podporu dětského čtenářství. Děti nocují v místech, která se k akci připojují – většinou v knihovnách anebo školách, věnují se společnému čtení a r...

Konference primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Tematická zpráva ČŠI: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Výchova ke zdraví a zajišťování bezpečné výuky je nedílnou součástí kurikulární reformy ve všech stupních vzdělávání. Hodnocení a kontrola těchto činností Českou školní inspekcí patří k hlavním úkolům inspekčního zjišťování.

ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: VÚP

Toto sdělení má informovat školy o některých možnostech a postupech při integraci žáků se zdravotním postižením v základní škole.

Den učitelů němčiny 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SGUN

V sobotu 6. dubna 2013 zve Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) a Goethe-Institut učitele němčiny z celé ČR na jednodenní vzdělávací akci do pražského Goethe-Institutu. Motto letošního Dne učitelů němčiny „einFach Deutsch“ koresponduje s cíl...

Vyhlášení dotačního programu MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. dubna 2013 dotační program pro podporu soutěží a přehlídek, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014.

Nabídka práce

Archiv článků