Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Březen 2013

Doplňující informace k realizaci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Na základě konkrétních poznatků z pilotáže testových úloh před generální zkouškou (pilotáž byla provedena ve dnech 25.–27. 3. 2013) i s ohledem na opakované dotazy z mnoha škol upřesňujeme konkrétní informace k provedení testování.

Metodická podpora k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: NÚV

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu RVP.cz a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační...

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CPPC

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR s podtitulem „Dávat naději – dávat budoucnost“ (Giving Hope – Giving Future) se bude konat v Brně 22.–24. 5. 2013.

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2013.

Soutěž Evropské dny

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Dům zahraničních služeb

Soutěž pod záštitou ministra školství je určena pro všechny MŠ, ZŠ a SŠ. Úkolem soutěže je sestavení návrhu programu „Evropského dne – Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“, který umožní žákům seznámit se s Evropou kreativním způsobem. Progra...

Pozvánka na seminář – vkládání žádostí do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013–2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dne 1. dubna 2013 bude vyhlášen dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 - č.j. MSMT - 8 096/2013-51, který umožňuje organizátorům soutěží požádat o státní finanční příspěvek na zabezpečení soutěže...

Právě začíná soutěž samostatných odborných prací

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašuje soutěž samostatných odborných prací. Tyto práce připravují žáci třetích ročníků v některých učebních oborech a v červnu je pak obhajují u závěrečných zkoušek.

Heslem letošních maturit je otevřenost

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Bezprostředně po skončení velikonočních svátků, v úterý 2. dubna, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník reformované podoby maturitní zkoušky obdobím vyhrazeným pro profilovou část maturit. Celkem se letos pokusí u zkoušky z dospělosti us...

MŠMT ukončilo pilotní ověřování lesních tříd

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo a vyhodnotilo pokusné ověřování provozu lesních tříd integrovaných v rámci MŠ Semínko.

Spuštěna kampaň „Mladí proti nenávisti online“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidsk...

Nejkvalitnější preventivní programy za školní rok 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK zveřejňuje seznam škol a školských zařízení s nejlepšími preventivními programy za minulý školní rok. Zveřejňujeme rovněž programy, které budou oceněny na Slavnostním vyhodnocení, které se bude konat v dubnu ...

Středoškoláci si již po devatenácté vyzkoušejí obchodování na mezinárodním veletrhu fiktivních firem

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

V areálu pražského Výstaviště (Incheba Expo Praha) proběhne ve dnech 19. 3. – 21. 3. 2013 již 19. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Akce je jedním z největších veletrhů fiktivních firem nejen v Evropě, ale na celém světě – letos se zde předsta...

Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pokračuje

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Rádi bychom vás upozornili na začínající druhou fázi veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Na webovém portálu www.vzdelavani2020.cz byl zveřejněn harmonogram tematických kulatých stolů, které budou probíhat o...

Jsou školy opravdu připraveny na výuku druhého cizího jazyka?

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Jana Hrubá

Na posledním školském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 27. 2. 2013 informoval ministr Fiala o způsobu zajištění povinné výuky druhého cizího jazyka od 8. tříd ZŠ. Diskuse poslanců byla četná a kvalifikovaná.

Nabídka práce

Archiv článků