Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Listopad 2013

Závěrečná zpráva - druhá celoplošná generální zkouška

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

V příloze zveřejňujeme „Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2012/2013 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol“. 

Tematická zpráva – Podpora rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vydává tematickou zprávu reflektující podporu rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti, ve vazbě na porovnání inspekčních zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnosti realizované v...

Česká školní inspekce zjišťovala podporu rozvoje vybraných gramotností

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v těchto dnech vydává tematickou zprávu reflektující podporu rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti, ve vazbě na porovnání inspekčních zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnost...

Pokračující spolupráce MŠMT a ČŠI

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Zhodnocení spolupráce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s Českou televizí, která byla deklarována memorandem o spolupráci v únoru t.r., bylo hlavním tématem setkání představitelů těchto institucí tento týden.

Termín pro podání nabídek výběrového řízení – Zajištění a realizace modelů spolupráce škol a firem projektu POSPOLU II

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NUV

Partnerství škol a firem, která v Pospolu pilotně ověřují modely spolupráce, jsou vybírána ve výběrovém řízení. V létě proběhlo první výběrové řízení na pilotáž, v něm bylo vybráno prvních pět partnerství. Další výběrové řízení bylo vyhlášeno 1. l...

Problém uchytit se na trhu práce má stále více absolventů učilišť

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Český rozhlas

Novinové titulky o učních byly v posledních letech až monotónní. Hlásaly, že žáků na středních odborných školách je málo, všichni chtějí mít maturitu a do učení se nikomu moc nechce. Počty učňů sice klesly, mnohem větší problém je ale to, že ze šk...

Zpráva o výsledcích šetření potřeb aktérů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vydává dokument zabývající se posouzením systému evaluace a monitoringu v České republice – Zprávu o výsledcích šetření potřeb aktérů se zaměřením na problematiku hodnocení ve vzdělávání.

K písmu Comenia Script proškolil NIDV již téměř 900 pedagogů

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Certifikační vzdělávání k písmu Comenia Script absolvovalo v loňském školním roce téměř 700 účastníků z 541 škol. Rovněž letos nabízí Národní institut pro další vzdělávání zájemcům z řad škol i jednotlivců semináře k tomuto tématu. Od září 2013 se...

Ohlédnutí za konferencí KYBERPSYCHO: Virtuální trauma neexistuje, vždy je reálným prožitkem!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) nastartovalo na konferenci KYBERPSYCHO diskusi k palčivým tématům online rizik – počínaje kybernetickou bezpečností, přes sebevražedné úmysly online, až po elektronické násilí namířené proti pomáhajíc...

Maturitní zpravodaj č. 22 – Přihlašování k MZ 2014 – jaro

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Již 22. vydání je zaměřeno na přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014. Téma je to skutečně aktuální, protože závaznou přihlášku je potřeba odevzdat řediteli školy nejpozději do 2. prosince 2013. Fo...

Závěrečná zpráva ceny EDUína 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Letošní první ročník je definitivně minulostí a je čas se za ním ohlédnout. Poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, poblahopřát ještě jednou oceněným a ostatní nominované informovat, jak to celé probíhalo a dopadlo.

Dobrá příprava absolventů na praxi

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Zoja Franklová

Osmnáct absolventů učebních oborů bylo v minulých dnech oceněno Hospodářskou komorou ČR za samostatné odborné práce obhájené během závěrečných zkoušek. Šlo o vítěze soutěže, kterou uspořádal Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s HK ČR v rám...

Školy a firmy mohou získat finanční prostředky na pilotáž vzájemné spolupráce – První pilotáže v rámci Pospolu již probíhají

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů vzdělání s výu...

Ilustrační test z matematiky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Zvolit si jako druhou povinnou zkoušku společné části maturity některý z cizích jazyků nebo matematiku? Na tuto otázku hledá v těchto dnech odpověď celá řada z více než devadesáti tisíc maturantů, kteří se musí rozhodnout nejpozději do 2. prosince...

Povinná školní docházka českých občanů pobývajících v zahraničí se zřetelem k poskytovatelům vzdělávání v zahraničí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje informace o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí.

Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Zveme vás na konferenci Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí, která se koná ve čtvrtek 14. listopadu 2013. Konference je určená pro zřizovatele škol – starosty, místostarosty a úředníky městských samospráv.

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí.   

Trendy ve výuce cizích jazyků

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Změny v koncepci jazykového vzdělávání souvisejí s potřebou rozvíjení jazykových a komunikativních dovedností žáků a zároveň reagují na výzvy Rady Evropy a Evropské komise k podpoře mnohojazyčnosti a výuky dalších cizích jazyků. Podpora mnohojazyč...

Ministerstvo školství podpoří mateřské školy půl miliardou korun

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství dnes vyhlásilo výzvu za 500 milionů korun zaměřenou na podporu učitelů mateřských škol. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Projekt NIQES dozná změn, proškoleno bude velké množství pedagogů

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) byl zahájen 1. 7. 2011 jako systémový projekt České školní inspekce, jehož cílem je zásadní transformace národního inspekčního systému včetně vývoje, ověřov...

Nabídka práce

Archiv článků