Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2012

ČŠI: Vztahy zaměstnanců s vedením školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Stále aktuálním a častým problémem, s nímž se pedagogičtí i jiní zaměstnanci škol a školských zařízení mylně a marně obracejí na Českou školní inspekci se žádostí o sjednání nápravy, je kritika postupu ředitele ve věcech pracovněprávního charakteru.

MŠMT reaguje na reportáž TV Nova ze dne 18. 11. 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Z reportáže TV Nova vyplývá, že změny v odměňování mimoškolních akcí nastaly kvůli „novele zákona Ministerstva školství“. Vzhledem k tomu, že se reportáž zmiňovala o změnách, které měly nastat k 1. 9. 2012, jedná se pravděpodobně o zákon č. 198/20...

Výuka moderních dějin – výzkum a jeho výsledky

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Za hlavní cíle výuky dějepisu považují učitelé v ČR zejména naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, obhájit svůj názor a schopnost vést smysluplnou diskusi. Téměř 90 % učitelů při tom přihlíží při své výuce k aktuálním událostem. Tato zjiš...

Evropská komise obnovila proplácení dotací Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství dnes obdrželo dopis Evropské komise, v němž EK vyjadřuje spokojenost s přijatými nápravnými opatřeními ze strany MŠMT po auditu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě této zprávy došlo k o...

Novela školského zákona a novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 370/2012 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek. Pod č. 371/2012 Sb. vyšla také novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních škol...

MŠMT považuje útok žáka na učitelku v Rakovníku za odsouzeníhodný

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednoznačně odsuzuje útok žáka na učitelku v Rakovníku a předává případ k prošetření České školní inspekci.

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Publikace analyzuje hlavní aspekty kariérového rozhodování žáků základních a středních škol na základěporovnání výpovědí žáků a jejich rodičů. Zdrojem údajů bylo dotazníkové šetření provedené v roce 2011, analýza vychází ze 779 dvojic dotazníků ze...

Scio: Technické obory studenty neztrácí. Naopak, je o ně zájem

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Scio

Žáci středních škol a gymnázií mají na počátku posledního ročníku největší zájem jít na vysokou školu studovat technické obory. Kloní se k nim zhruba 22 procent studentů maturitního ročníku. O ekonomii stojí asi 17 procent, o společenské vědy 12 p...

Závěrečná zpráva – první celoplošná generální zkouška

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje „Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků zákl...

Tematická zpráva – Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007-2011

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu „Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007–2011“.

České školství v mezinárodním srovnání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) dnes zveřejňuje ročenku Education at a Glance 2012, ve které uvádí údaje, jež porovnávají vzdělávací systémy členských zemí.

Platy učitelů musíme porovnávat s platy ostatních vysokoškoláků. V tomto srovnání jsou pouze poloviční.

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: eduin.cz

Krátká studie s názvem Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti uvádí do reálných souvislostí všeobecně rozšířenou představu, že učitelské platy jsou slušné, protože se vyhouply nad prům...

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V příloze naleznete první číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila Sekce řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tě...

Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu „Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012“.

Nabídka práce

Archiv článků