Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

3. Mezinárodní konference - Školský management v teorii a praxi - Profesní rozvoj ředitele

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Konference zprostředkuje vedoucím pracovníkům škol aktuální teoretické poznatky a závěry v oblasti vývoje a realizace kariérního systému učitele a ředitele. Předpokládáme účast zástupců z MŠMT, z ČŠI, zástupců odborů, asociací, učitelů z vysokých škol, odborných pracovníků národních a mezinárodních institucí.

Prezentace teoretických poznatků a interpretace aktuální situace ve vedení škol by měla posílit trendy směřující ke kvalitnímu řízení škol. Odborné příspěvky na zvolená témata (profesní rozvoj ředitelů škol,připravované standardy pro ředitele škol, koncepce kariérního systému ředitelů škol aj.) budou přednášet přední odborníci v dané oblasti, jak z českého, tak zahraničního prostředí. Výstupy a závěry konference mohou posloužit jako podklady pro další odborná zpracování na NIDV nebo jiných institucích a školách.  

Doporučeno:  ředitelům škol a školských zařízení 
Poplatek: 1000 Kč  
Garant: Mgr. Šárka Dostalová, dostalovas@nidv.cz, tel.: 543 541 247  
Místo konání: MŠMT Praha, Karmelitská 
Lektor:  prof. PhDr. Milan Pol, CSc., RNDr. Pavel Nezval, Mgr. Helena Plitzová, PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., Mgr. et  MgA. Martin Sedláček, Lektoři NIDV  
Datum konání: 1. prosince 2014 od 10.00 - 16.00 hod. 


Diskuse - Počet příspěvků: 0