Zuzana Papáčková o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

Vydáno: 6 minut čtení

Hostem devátého dílu podcastu Mozaika vzdělávání byla Zuzana Papáčková, ředitelka a statutární zástupkyně společnosti META, o. p. s., jež nabízí podporu dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičům při začleňování do českých škol. Organizace, kterou vede společně s dalšími dvěma kolegyněmi, provozuje web inkluzivniskola.cz, angažuje se ve vzdělávání pedagogických pracovníků, připravuje metodické materiály, průběžně realizuje řadu projektů a prosazuje systémové změny v resortu školství. Z rozhovoru vybíráme některá zajímavá témata.

Zuzana Papáčková o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol
Mgr.
Marek
Adler
Vedl rozhovor, učitel, kouč, lektor www.marekadler.cz, marek@marekadler.cz
Cizinci v českých školách
„Na medailových pozicích se ve školách střídají děti

Související dokumenty

Pracovní situace

Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Adaptační koordinátor
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Novela školského zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům

Poradna

Náhrada druhého cizího jazyka
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Doprovod do školy
Počet žáků ve třídě
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Asistent v roli třídního učitele
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Asistent pedagoga, pedagog
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)