Zlatý Ámos: Osobně mi záleží na úplně každém studentovi

Vydáno:

Tituly Pražský Ámos, Ámos sympaťák, Ámos ČT a především Zlatý Ámos získal autor populárních videí a učitel matematiky pražského Anglicko-českého gymnázia AMAZON. Kdyby se jednalo o paralelu se světovými soutěžemi krásy, byl by Marek Valášek ověšen stuhami od hlavy k patě. Tady se však jedná, jak sám název napovídá, o anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Během našeho rozhovoru padly i dvě otázky, na které mi pan Valášek nedokázal odpovědět – jakou má u žáků přezdívku a jaké používá ve výuce „hlášky“. Na oba dotazy se žáků dodatečně zeptal a poslal mi SMS s odpověďmi. Tu najdete v závěru rozhovoru.

Zlatý Ámos: Osobně mi záleží na úplně každém studentovi
Mgr.
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku.
Zdeněk Svěrák je původní profesí učitel. Svým žákům říkal přátelé. Jak je oslovujete vy?
Svá videa vždy uvádím slovy „Dobrý den, přátelé“, to je můj pozdrav. Ale o svých žácích mluvím jako o svých dětech. Já je tak beru. I když s nimi nemám moc hodin, tak jsou to prostě moje děti.
(smích)
Jaký je to pocit, být nejoblíbenější učitel v Česku?
Je to nádherné. Skvělý pocit. Ale nechtěl bych to přeceňovat, protože soutěž klidně mohl vyhrát kdokoliv z ostatních lidí, kteří tam byli. Zasloužili by si to všichni. Musím si dávat pozor, aby mi to nestouplo do hlavy.
(úsměv)

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komisionální zkouška žáka střední školy
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Účast na školení během víkendu
Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Žákovská a studentská samospráva
Mimoškolní akce školy – účastníci akce

Poradna

Ubytování v internátu
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Dobrovolnická práce
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz