Zamyšlení nad možnostmi psychohygieny učitelů v ČR - ochrana pedagoga zn. 2020

Vydáno:

Od 18. listopadu 2020 se do škol vrátili žáci 1. a 2. tříd základních škol. Brzy se chystají další změny ve školství, které zatím nejsou zcela jasné. Listopad roku 2020 se v mnohém nepodobal předchozím listopadům. Změny nastartované přenosem onemocnění covid-19 na evropský kontinent v březnu letošního roku se ve společnosti dotkly všech – zvýšená opatrnost, ohledy na ohrožené skupiny obyvatel, ochranné roušky na obličejícha dodržování sociální distance.

Takřka revoluční dopad má aktuální dění na režim vzdělávání, na školní docházku. Návodů na to, jak obstát při volbě jednotné videoplatformy, jak strukturovat distanční online vzdělávání či jak volit správné rozvržení online výuky a samostatné práce žáků, již éterem několik rezonuje. Pojďme si ale položit otázku:
„Jak se starat o oblast psychohygieny v procesu vzdělávání v této nelehké době?“
Rovina péče o duševní blaho se týká jak samotných pedagogů, tak přeneseně i žáků, ať už se vzdělávání účastní v online distanční podobě, či navštěvují školu prezenčně.
Současnost je orámována dvěma hlavními prvky: pocity sociální izolace, resp. osamělosti a nejistotou týkající se dalšího vývoje omezujících vládních opatření. Tyto pocity se velice snadno překlopí v pesimistické vyhlídky, nálady blížící se depresivnímu prožívání. V kombinaci se snahou obstát v době, kdy se na pedagogy nakládá nutnost zorientovat se ve způsobech distanční formy vzdělávání za pomoci online nástrojů, se lehce dostaví pocity vyčerpání a beznaděje. Nutné je rovněž připomenout, že mnoho pedagogů se ocitá ve vícero životních rolích a vedle pracovního zařazení „učitel“ jsou ještě rodiči, kteří bojují na obou stranách barikády online distančního vzdělávání (rodina–škola), čímž je jejich nasazení v době online distanční výuky znásobeno péčí o vlastní potomky a působením na ně jako otec/matka.
Pokud si představíme, že pedagog je balónkem a všechny zmíněné faktory jsou různé plyny, které ho naf

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Covid-19 jako nemoc z povolání
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Vzdělávání koordinátorů EV
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období