Žáci v průměru ztratili tři měsíce učení, zjistil průzkum o dopadech distanční výuky

Vydáno:
Reálné dopady pandemie a distanční výuky na žáky zjišťovali výzkumníci z agentury PAQ Research ve spolupráci s projektem Kalibro. Srovnávací testy z českého jazyka a matematiky provedené v roce 2020 a 2021 v pátých třídách základních škol ukazují, že v důsledku pandemie ztratili žáci až tři měsíce učení. Pedagogické fakulty i nevládní organizace jim nabízejí pomoc s doučováním.
Žáci v průměru ztratili tři měsíce učení, zjistil průzkum o dopadech distanční výuky
Aneta
Šmejcová
studentka sociologie FF UK
Žákům pátých tříd se v květnu 2021 dařilo zhruba stejně jako v únoru 2020. Za běžných okolností by se však výsledky měly v průběhu času zlepšovat. Data z 88 škol v České republice tak odhal

Související dokumenty

Pracovní situace

Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Řízení distanční výuky
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona

Poradna

Výuka Aj
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka