Vzpomínáme na základku letem světem s: Michaelem Rozsypalem

Vydáno:
S Michaelem jsem se poprvé setkala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy asi před deseti lety. Probíhala tam zkouška amatérského divadelního spolku, na které jsem se shodou náhod ocitla. Parta mladých lidí, kterou bavilo hrát divadlo. A právě Michael byl ten, kdo mě okamžitě vtáhl do dění a nedal prostor rozpakům nebo ostychu. Bezprostřední, přátelský, angažovaný, s širokým všeobecným přehledem. Tak jsem ho vnímala tenkrát a tak ho vnímám i dnes. Kdykoliv si pustím pořad DVTV, kde už druhým rokem působí jako moderátor. O základní škole jsem s ním nikdy nemluvila. O to víc mě zajímá, jak na ni vzpomíná.
Jak bys jedním slovem nebo větou popsal vzpomínku na základní školu?
Červená. To byla barva naší ost

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ