Vzpomínáme na základku letem světem s: Janou Bernáškovou

Vydáno: 3 minuty čtení

Veřejnost zná Janu Bernáškovou především díky populárnímu seriálu Vyprávěj. Tato televizní, filmová i divadelní herečka je však i úspěšnou spisovatelkou. Debutový román Jak přežít svého muže jí vyšel koncem minulého roku. Nás zajímalo, jak vzpomíná na školní léta.

Vzpomínáme na základku letem světem s: JANOU BERNÁŠKOVOU
Mgr.
Michaela
Váchová

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled v základním vzdělávání
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Kvalifikace učitelky ZŠ