Ve třídě se jako introvert necítím. Děti se baví, nesoudí, nemají předsudky jako mnozí dospělí

Vydáno: 8 minut čtení

Sérii textů o letošních finalistech Global Teacher Prize uzavírá rozhovor s Terezou Vítkovou, která získala třetí místo. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a nyní pracuje jako učitelka 1. stupně na základní škole v pražské Troji. Její instagramový profil @pancelka_na_cestach, který sleduje víc než tři tisíce lidí, odráží nadšení pro výuku a lásku k dětem. „Na práci učitelky mám nejraději čas, který trávím s dětmi. Baví mě zadávat jim úkoly nebo novou látku a sledovat, jak si na to přicházejí samy. Miluju momenty, kdy se zvedne pěstička a někdo vykřikne: ‚Mám to, jupí!‘“

Ve třídě se jako introvert necítím. Děti se baví, nesoudí, nemají předsudky jako mnozí dospělí
Mgr.
Michaela
Váchová
Spolupracovnice Řízení školy
Jaké bylo stát na pódiu a přebírat jednu ze tří hlavních cen GTP?
Když vyslovili mé jméno, vyvalil se ven veškerý stres, který mé tělo dokáže vůbec vyprodukovat. Z vyhlašovaných jsem šla po schodech nahoru na pódium jako první a celou cestu jsem přemýšlela o tom, co řeknu. Neměla jsem nic připraveného. Vlastně jsem asi jen poděkovala a pozdravila na dálku své žáky, kteří b

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Vzdělávání koordinátorů EV
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Málotřídní
Individuální vzdělávání žáka
Plány činnosti - srpen 2021
Nastavení strategie výuky na dálku
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení na základní škole
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Zákonný zástupce

Poradna

Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí