Úvod do formativního hodnocení

Formativní hodnocení. Pro někoho ideální způsob vedení výuky, pro jiného prázdný pojem a jen další požadavek České školní inspekce. Pojďme si říct, jak to ve skutečnosti s formativním hodnocením je a jak ho vědomě a systematicky aplikovat do praxe.

Úvod do formativního hodnocení
Michal
Orság
ředitel, EDUkační LABoratoř
Květa
Sulková
vedoucí metodička, EDUkační LABoratoř
V první řadě je třeba uvést, že samotný pojem formativní hodnocení je sice v Česku relati

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Procvičování, domácí úkoly
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Výuka Aj
Nehodnocení
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení v náhradním termínu
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon