Unikátní vzdělávací pomůcka GULAG XR právě míří do škol

Vydáno: 11 minut čtení

Letos na jaře byl českým školám poprvé představen projekt Gulag XR, který připravili zástupci hned několika zemí – Česka, Polska, Slovenska a Německa. Věnuje se důležitému, ale mnohdy opomíjenému tématu sovětských represí a zároveň u žáků rozvíjí historické myšlení a badatelské dovednosti. Žáci díky němu mohou gulagy prozkoumat ve virtuální realitě. „Naším cílem je připomenout osudy obětí sovětských represí a poskytnout učitelům moderní nástroje, využívající mimo jiné virtuální (VR) a rozšířenou realitu (AR), včetně metodiky práce v hodinách. Na konci takové série lekcí by žáci a studenti měli lépe porozumět nebezpečí totalitních režimů, zejména toho sovětského,“ uvádí předseda sdružení Gulag.cz Štěpán Černoušek, s nímž jsme o projektu hovořili.

Unikátní vzdělávací pomůcka GULAG XR právě míří do škol
Mgr.
Michaela
Váchová
Odborná editorka Učitelského měsíčníku
Kdo vznik projektu inicioval a proč?
Projekt iniciovala naše organizace Gulag.cz. Na počátku byl můj zájem o Rusko a jeho historii a nápad vydat se zmapovat pozůstatky lágrů na opuštěné železnici – tzv. Mrtvé trati na severní Sibiři. A protože v Rusku není z žádného bývalého stalinského gulagu vytvořeno muzeum, jak to známe u bývalých nacistických táborů, tak jsem si tam předsevzal, že možnost prohlédnout si lágry gulagu zprostředkuji dalším lidem, kteří by si netroufli podniknout dlouhou a náročnou cestu do odlehlé tajgy.
Tak se v roce 2016 zrodilo online muzeum www.gulag.online, v němž jsme prostřednictvím moderních technologií zprostředkovali 3D prohlídku gulagu a postupně doplnili komplexní informace o sovětských represích. Jako další c