Umění a kreativita dokážou připravovat na věci dosud neznámé

Vydáno: 7 minut čtení

Od března mají učitelé i rodiče k dispozici MAPU uMĚNÍM. Webové rozhraní, které jim usnadní orientaci v nabídce projektů kreativních přístupů ve vzdělávání napříč celou republikou. O tom, jak projekt vznikal, jaké subjekty sdružuje nebo proč by vlastně umění mělo patřit do výuky, jsme si povídali s projektovým managerem Jiřím Raitermanem.

Umění a kreativita dokážou připravovat na věci dosud neznámé
Mgr.
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku
Mohl byste nám hned v úvodu MAPU uMĚNÍM představit?
Jedná se o webovou stránku, která shrnuje to kvalitní, co se v kreativním vzdělávání v České republice nabízí. Ukazuje velkou škálu vzdělávacích programů a projektů, z nichž jsou některé spíš krátkodobějšího charakteru a některé dlouhodobějšího. Cílovou skupinou jsou především pedago