Učitelská platforma naplnila svůj záměr být silnou profesní organizací

Vydáno: 9 minut čtení

Zapojení do projektu Nory Fridrichové, učitelská setkání v regionech a diskuse k tématům seriálu Ochránce, podpora změn na pedagogických fakultách, spoluúčast na tvorbě vznikajícího středního článku či mentorská podpora pedagogům. To jsou příklady letošních aktivit Učitelské platformy.

Učitelská platforma naplnila svůj záměr být silnou profesní organizací
Mgr.
Michal
Kaderka
člen vedení Učitelské platformy, vyučující na pražském Gymnáziu Na Zatlance a FF UK
V následujícím výčtu se dočtete, jak se Učitelské platformě dařilo naplňovat tři pilíře své činnosti: ovlivňování školské legislativy, práce s médii a podpora učitelské profese.
Advokační aktivity
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Ve spolupráci s demokratickými stranami jsme usilovalio schválení novely zákona o pedagogických pracovnících. Kromě přímých konzultací a oslovování politiků jsme vydali otevřený dopis a několik tiskových zpráv.
Intervence proti odvolání ministra Roberta Plagy
Osobními intervencemi a přes média jsme výrazně přispělik tomu, aby Robert Plaga nebyl v dubnu odvolán.
Advokační iniciativa Domácí úkoly
Ve spolupráci s právnickou organizací Frank Bold a dalšími organizacemi z oblasti vzdělávání jsme se podíleli na tvorbě výzvy Domácí úkoly (https://du2021.cz). Zde vzájemným kompromisem vzešlo pět agend, které nyní budou po vzoru Rekonstrukce státu předkládány před volbami politikům, aby se k jejich řešení zavázali. Těmito úkoly jsou: Stabilnía skutečně implementovaná strategie; Opravdová evidence based policy; Systémový přístup k řešení problémů, zejména nerovností; Kvalitní vzdělávání učitelů a podpora začínajících učitelů; Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům.
Podpora změn vzdělávání na pedagogických fakultách
Jsme součásti iniciativy ministerstva školství, kde MŠMT se všemi děkany pedagogických fakult řeší, jak zlepšit vzdělání.
Podpora tvořícího středního článku
České školství je velmi decentralizované a mezi ministerstvem školství a samotnou školou není žádná instituce, která by pomohla vysvětlit implementaci legislativy či inovační záměry ministerstva školství nebo jeho podřízených institucí. Jsme proto součástí iniciativy Stále konference ve vzdělávání (SKAV), která se snaží vytvořit podpůrný střední článek, který školám pomůže.
Podpora učitelské profese
Učíme se od sebe
Interní projekt Učitelské platformy, kdy si členové navzájem poskytují webináře. Propojujeme tak jednotlivé specialisty na určitá témata s ostatními členy. Tématy byly například Moderní program prevence ve školách, Ohrožené děti ve výuce nebo Moderní výuka ČJ.Aktuálně díky podpoře MŠMT funguje 6 supervizních skupin, kde se učitelé podporují a učí od sebe navzájem.
Letní abeceda UP
Chyba, žákovský parlament, tandem. To jsou příklady názvů krátkých textů Letní abecedy, kterou jsme spustili přes léto. Jejím cílem bylo učitelům i široké veřejnosti představitzavázali. Těmito úkoly jsou aktuální vzdělávací témata k přemýšlení. Takřka denně jsme na sociální sítě umísťovali jedno písmeno.
Diskuse s odborníky o tématech, která rezonovala v seriálu Ochránce
Po každém vysílaném dílu seriálu Učitelé+ následuje ve facebookové skupině Učitelé+ od 21.30 diskuse s odborníky na aktuální téma. Tam mohou během streamu členky a členové skupiny pokládat dotazy, na něž odpovídají odborníci. Průměrná sledovanost je kolem 7 tisíc učitelek a učitelů. Záznamy z diskusí si můžete prohlédnout na našem YouTube kanále.
Letní škola Učitelské platformy
V třetím srpnovém týdnu proběhla Letní škola Učitelské platformy v Kempech na Seči, které se účastnily čtyři desítky členek a členů UP. Setkání bylo i pracovní – plné supervizí, mentoringu a workshopů.
Začínající učitel
Vytvořili jsme pracovní skupiny uvádějících a začínajících učitelů, kteří ve spolupráci s dalšími subjekty (SYPO, NPI, Výluka) pracují na zakázce MŠMT a vytvářejí praktické příručky s e-learningovou podporou pro začínající učitele ve školách. Tyto příručky budou připraveny v polovině ledna 2022 k distribuci do všech škol v ČR.
Podpora učitelů a žáků v důsledku covidu
Příklady formativního hodnocení pro MŠMT
Poskytli jsme inspiraci zpětné vazby v době diskusí o zpětné vazbě během covidu, jak žáky hodnotit. Náš dokument byl pak poslán ministerstvem školství přes datové schránky do všech škol.
Profesní interpelace s BISOP
V našem online pořadu Profesní interpelace byli hosty zástupci Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů (BISOP) Ing. René Levínský, Ph.D. (CERGE-EI), a Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D., výzkumník University of Manchestera člen katedry sociologie FF UK. Odpovídali učitelům na otázky ohledně otevírání škol. Pořad moderoval Josef Šlerka. Všechna videa z Profesních interpelací naleznete na YouTube kanále Učitelské platformy.
Webinář o wellbeingu učitelů
Pro členy Učitelské platformy proběhl webinář s Annou Kubíčkovou z ČOSIV, kde se účastníci dozvěděli o možnostech, jak pečovat o svou duchovní pohodu a jak lze získat intervenční podporu.
Spolupráce s Norou Fridrichovou
Spolupracujeme s iniciativou Šatník, kterou vede Nora Fridrichová. Ta nás oslovila ke spolupráci na vytipování učitelek a učitelů pro doučování dětí, které zůstaly během covidu ve vzdělávání osamoceny a mají zájem učivo dohnat.
Spolupráce s Člověkem v tísni – doučování
Poskytujeme metodickou podporu dobrovolníkům a ostatním, kteří doučují děti v rámci Národního plánudoučování – společně s ČvT jednáme o získání cca 900 tisíc korun na financování tohoto projektu v roce 2022. Cílem je vzdělávání doučujících dobrovolníků učiteli z praxe.
Mediální výstupy
Silnou stránkou Učitelské platformy jsou mediální výstupy. Odhadem 80 % všech citací učitelek a učitelů, které najdete v médiích, jsou členky a členové UP. I tak lze v nejexponovanějších rozhovorech najít členky a členy, kteří odpovídají pod hlavičkou UP. Naši členové opakovaně vystupují v Interview ČT24, Otázkách Václava Moravce, Fokusu Václava Moravce, poskytují profilové rozhovory pro idnes.cz, novinky.cz, Deník N, Seznam Zprávy, Český rozhlas apod.
Partnerská spolupráce
Spolupráce s Českou televizí na projektu Ochránce
Stali jsme se partnerem pro nový seriál České televize Ochránce. Učitelská platforma na seriálu spolupracovala již od začátku, kdy jsme posílali náměty na jednotlivá zpracování. V červenci jsme pak organizovali první online setkání tvůrců s 15 učitelkami a učiteli, kteří hodnotili realističnost prvních šesti dílů. Během prázdnin jsme pak v Ostravěa v Liberci organizovali setkání, kterých se účastnilo dohromady přes 200 učitelek a učitelů. Ti pak měli možnost diskutovats tvůrci i odborníky k tématům jednotlivých dílů. Po diskusi vždy následovalo neformální setkání s občerstvením.
Spolupráce s Global Teacher Prize (GTP)
Učitelská platforma velmi úzce spolupracuje s organizátory ocenění GTP, jejichž cílem je oceňovat inspirativní učitelky a učitele. Naši členové jsou mezi hodnotiteli přihlášených učitelek a učitelů. Zároveň mnoho našich členek a členů se umisťuje na prvním až třetím místě oceněných.
Koalice vzdělavatelů
Ve spolupráci s našimi partnery Otevřeno, Učitel naživoa Začni učit jsme se spojili, abychom na institucionální úrovni řešili vzdělávání budoucích i začínajících učitelů.
Ocenění
Medaile MŠMT pro naše členy
Předsedkyně Petra Mazancová a Jan Jiterský, ředitel ZŠ Bodláka a Pampelišky, získali v srpnu medaile MŠMT za zlepšování situace ve školství.
Cenou Nadace České spořitelny byla oceněna předsedkyně Petra Mazancová
Naše předsedkyně Petra Mazancová získala ocenění Nadace České spořitelny za pozitivní systémové změny ve vzdělávání.
Naše členka Marie Gottfriedová Ředitelkou roku
Ředitelka ZŠ Trmice a naše členka získala ocenění Ředitel roku. Marie Gottfriedová byla v roce 2015 oceněna cenou Roma Spirit za vzdělávání romských dětí a v tomtéž roce získala Cenu Alice Masarykové za práci v oblasti lidských práv. Trmice jsou v blízkosti Ústí nad Labem a lokalita je postižena vysokou mírou sociálního vyloučení a chudobou. Marie Gottfriedová je taktéž zástupkyní Učitelské platformy v komisi, která pro Evropskou komisi monitoruje diskriminaci romských dětí ve vzdělávání.
Strategický rozvoj Učitelské platformy
Advokační konzultace
Získali jsme možnost ročních bezplatných konzultací od Open Society Fund, které nám pomohou zefektivnit naše advokační aktivity. Naším cílem je nastavit efektivně naše působení v oblasti systémového řešení nedostatku učitelůa státem hrazených supervizí pro učitele.
Vstupujeme do akcelerátoru
 
Od června jsme součástí akcelerátoru 3-2-1 dílny (www.321dilna.cz), který je realizován pod záštitou Nadace Karla Janečka. Řada expertů z oblasti byznysu by nám tak měla pomoci, jak zajistit financování našich aktivit.
Učitelská platforma má provozní a finanční ředitelku
Učitelská platforma zažívá nebývalý růst, který se projevuje množstvím partnerství, aktivit, mediálních výstupů i členů. Najali jsme proto od 1. září pozici provozní a finanční ředitelky Petru Tvrzovou. Ta má 15leté zkušenosti z korporátní manažerské praxe, 5leté z vlastní praxe konzultační, v rámci které často spolupracovala s organizacemi činnými ve vzdělávání, jako je například Učitel naživo.
I vy se můžete zapojit do Učitelské platformy a stát se tak součástí největší sborovny v České republice. Přihlásit se můžete přes web
www.ucitelskaplatforma.cz
.
Infobox
Nárůst od 31. 12. 2020 do 3. listopadu 2021:
Počet členů Učitelské platformy: 1 326 členů – růsto 45 %.
Instagram (@ucitelskaplatforma): 1 711 sledujících – růst o 154 %.
FB stránka (https://www.facebook.com/ucitele): 6 507 sledujících – růst o 55 %.
Skupina Učitelé + (https://www.facebook.com/groups/uciteleplus): 18 784 členů – růst o 30 %.
Twitter (@ucitele): 2 651 sledujících – růst o 24 %.
Financování Učitelské platformy:
Nadace České spořitelny pro
Projektový záměr pro roky 2021 a 2022
900 tisíc Kč.
Nadace Blíž k sobě:
Podpora rozvoje fundraisingu
250 tisíc Kč.
MŠMT: Podpora projektu
Na učitelích záleží
485 tisíc Kč.
Dobrovolné členské příspěvky a dary: 214 tisíc Kč.

Související dokumenty